Diagnose van uw woning?


Bel of doe een aanvraag

T. 011 350 780

Subsidie Vloerisolatie

Voor het na-isoleren van de vloer geeft jouw distributienetbeheerder een premie van € 6,00 per m².

De belangrijkste voorwaarden:

  • Voor een vloer op volle grond
  • Voor het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte
  • Het geplaatste isolatiemateriaal heeft een thermische weerstand R die gelijk is aan of groter dan 2m²K/W
  • Voor bestaande woningen, woning is aangesloten op elektriciteitsnet vóór 1 januari 2006
  • Geplaatst door een aannemer