Diagnose van uw woning?


Bel of doe een aanvraag

T. 011 350 780

Subsidie Kelderisolatie

Voor het na-isoleren van het plafond van de kelder geeft jouw distributienetbeheerder een premie van € 6,00 per m².

De belangrijkste voorwaarden:

  1. Voor het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte
  2. Het geplaatste isolatiemateriaal heeft een thermische weerstand R die gelijk is aan of groter dan 1,20m²K/W
  3. Voor bestaande woningen, woning is aangesloten op elektriciteitsnet voor 1 januari 2006
  4. Geplaatst door een aannemer