Diagnose van uw woning?


Bel of doe een aanvraag

T. 011 350 780

Subsidie dakisolatie

Voor het isoleren van het dak of de zoldervloer geeft jouw distributienetbeheerder een premie van 4€ per m².

Belangrijkste voorwaarden:

  • Het geplaatste isolatiemateriaal heeft een thermische weerstand R die gelijk is aan of groter is dan 4,50m²/K/W
  • Woning is aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006
  • Geplaatst door een aannemer
  • Verhoogde premie voor beschermde afnemers: 10,50€/ m²